Vi utvecklar
samarbete och goda idéer
inom integration

SOFI är en samarbetsorganisation för flykting- och integrationsfrågor. Vi vänder oss i första hand till personal inom kommunens flykting- och integrationsverksamhet. SOFI anordnar årligen två konferenser som berör aktuella företeelser inom verksamhetsområdet.

Nu är anmälan till höstens konferens i Eskilstuna 18-19 oktober öppen!

Ur programmet:

Make Equal, Kim Hof – Begreppskollen ett Kunskapspass om normer och jämlikhet 

Vem f-n tar ansvar, Catharina Ung, m.fl.

Migrationsverket, Caroline Henjered

Magnus Norell – Salafismen i Sverige

Den flygande bokrullen underhåller

M.m.

Länk till anmälan

Hoppas vi ses!
Hälsningar SOFIs styrelse

web_makeequal
28-07-2015. SKOKLOSTER. ABB HVC AB. 
Magnus Norell, doktor i statsvetenskap, forskare och analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, egen företagare. Porträtt tagna med sin häst på Sjusta gård, Skokloster.

Foto: Gustav Mårtensson
web_bokrullen