Vi utvecklar
samarbete och goda idéer
inom integration

SOFI är en samarbetsorganisation för flykting- och integrationsfrågor. Vi vänder oss i första hand till personal inom kommunens flykting- och integrationsverksamhet. SOFI anordnar årligen två konferenser som berör aktuella företeelser inom verksamhetsområdet.