Vi utvecklar
samarbete och goda idéer
inom integration

SOFI är en samarbetsorganisation för flykting- och integrationsfrågor. Vi vänder oss i första hand till personal inom kommunens flykting- och integrationsverksamhet. SOFI anordnar årligen två konferenser som berör aktuella företeelser inom verksamhetsområdet.

Anmäl dig nu till vårens SOFI-konferens!

Nästa konferens kommer att genomföras i Trollhättan 19-20 april 2018. Välkommen med din anmälan!

 

PS. Är ni medlemmar och önskar nominera en person till styrelsen vid årsmötet? Kontakta valberedningen på tony.haddad@halstahammar.se
Hälsningar SOFIs styrelse

Norrköping 2017