scandic supe

Anmälan till nästkommande konferens

Nästa konferens kommer att anordnas i Borgholm 11-12 april 2019.

Anmälan kommer att öppnas under januari 2019.

Välkommen!