strand-hotell-borgholm

Vårens konferens – Strand hotell i Borgholm 11-12 april 2019.

Höstens konferens 18-19 oktober 2018 i Eskilstuna är inställd

Med anledning av för få anmälningar till vår konferens i Eskilstuna är vi nödsakade att ställa in och avboka föreläsare, hotell och de som anmält sitt deltagande för att minimera de oförsvarbara kostnader som det skulle innebära för vår ideella förening om vi genomför konferensen.

Det är naturligtvis väldigt tråkigt att behöva ställa in, men vi har också förståelse för att många kommuner stramat åt sina utgifter under hösten.
Vi kommer nu att utvärdera planeringen och utformningen av höstens konferens för att kunna erbjuda ännu attraktivare nätverksträffar i framtiden.

Nu lägger vi all kraft på vårens konferens i Borgholm som har datumen 11–12 april där även årsmötet hålls.
Handlingar till årsmötet kommer att skickas ut till medlemmar i god tid innan.

Styrelsen SOFI

 

 

 

Du som arbetar med människor på flykt och de som är nya i Sverige!

Om du tycker att SOFI har bra konferenser, men upptäcker att din organisation inte är med i vår samarbetsorganisation bör du uppmana din chef att anmäla er organisation som medlem i SOFI. Det finns inget individuellt medlemsskap. Det är enbart kommuner, landsting eller organisationer som kan vara medlemmar.