strand-hotell-borgholm

Vårens konferens – Strand hotell i Borgholm 11-12 april 2019.

Tema: Hedersförtryck

I takt med att föredragshållare och programpunkter blir klara kommer de löpande att publiceras här.

 Styrelsen SOFI

 

 

 

Du som arbetar med människor på flykt och de som är nya i Sverige!

Om du tycker att SOFI har bra konferenser, men upptäcker att din organisation inte är med i vår samarbetsorganisation bör du uppmana din chef att anmäla er organisation som medlem i SOFI. Det finns inget individuellt medlemsskap. Det är enbart kommuner, landsting eller organisationer som kan vara medlemmar.