Medlemmar

För närvarande har SOFI ca 40 kommuner och andra organisationer som medlemmar.