TIDIGARE KONFERENSER

Jönköping 19-20 okt 2017

 

Migrationsverket om nuläget: Mats Rosenqvist
Migrationsverket

Länsstyrelsen bostadsprojekt
Länsstyrelsen bostadsprojekt

Migrationens möjligheter och utmaningar: Sara Thalberg och Caroline Tovatt, Delmi
Delmi presentation Jönköping 19 okt

IS framfart och tillbakagång: Jonatan Malm, RelgionsvetarnaMaterialIS framfart och tillbakagång, Jonatan Malm, Religionsvetarna
Religionsvetarnaån konferensen (.pdf)

Norrköping, 27-28 april 2017

Omvärldsbild och mottagande/bosättning i Sveriges kommuner, Migrationsverket: Nicholas Smidhagen

Migrationsverket

 

Lindra och skapa hopp i ett alltmer hårdnande klimat”, Röda Korsets center för krigsskadade och torterade: Susanne Durehed, leg. psykolog

Röda Korset presentation

 

Möjligheter och utmaningar som Sverige står inför inom integration och etablering. Hur skapar vi ett hållbart mottagande och en effektiv etablering: Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och Etableringsminister

Ylva Johansson

 

Migrationsstress och kulturella aspekter i bemötande av patienter/klienter i olika sammanhang: Badi Kalami, terapeut och kurator.

Badi Kalami

 

”Böcker utan text, där enbart bilder förmedlar berättelsen”. Silent Books: Cay Cornelius

Silent Books

 

”Bli inte hopplösa”: Vardagsstrateiger bland barn på flykt i en papperslös situation: Åsa Smith, doktor i socialantropologi vid Göteborgs Universitet.

Åsa Smith

 

Hedersvåld och förtryck som ett resultat av strukturella och kulturella mekanismer: Rasool Awla

Rasool Awla

 

Double Cup – där näringslivet mobiliserar för att möta nyanlända: Lisa Knutsen, näringslivschef Trollhättan

Double cup

Göteborg, 22-23 oktober 2015

Gemensamt mottagande, Arbetsmarknadsdepartementet.

Mottagande av ensamkommande barn, Göteborg stad

SKL, Lotta Dahlerus SKL

Emanuel Nilssons presentation

Norrköping, 10–11 april 2014

Att tänka utanför kontoret, Per Thorneé HFAB

Bosättningsarbetet, Alina Treijner o Sanja Kasunic AF

Kommunerna och etableringen, Lotta Dahlerus SKL

Kompetens & Karriär, Lena Lago Södertälje kommun

Lokala överenskommelser, Hans-Göran Johansson AF

Lokalt o regionalt utvecklingsstöd, Maria Boman SKL

Posttraumatisk tillväxt hos EKB, Yassin Ekdahl

Statsbidrag efter prestation, Migrationsverket

Göteborg, 10–11 oktober 2013

Migrationsverket, Richard Svanegård

SAK, KF, Kasim Husseini

Hitta rätt, Louise Parbring

Göteborgs stad, Anneli Assmunsson Ingela ANdersson

Med rätt att delta, Elin Landell

Int kvinnoföreringen i Malmö, Julica Ugricic

Move It, Elin Vestberg och Maria Söderborg

Norrköping, 10–11 april 2013

Arbetsförmedlingen, Hans-Göran Joansson

Människohandel, Ingrid Åkerman

Integrationsarbete under förändring, Sam Yildirim

SKL, Lotta Dahlerus

Socialstyrelsen, Katarina Munier

Migration och familjestruktur, Yassin Ekdahl